Onderzoek en wetenschap

Vrije Universiteit Amsterdam legt breuk bloot

De Waardenmakers maakten een mooi videoverslag van het onderzoek.

In Uden is door de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek gedaan naar de Peelrandbreuk. Hiervoor is dwars op de breuk een proefsleuf gegraven waardoor de ondoorlatendheid gemeten kon worden. Dit is een uniek onderzoek waarmee de eigenschappen van dit verschijnsel kunnen worden doorgrond. De Peelrandbreuk heeft namelijk veel invloed op de waterhuishouding langs de breuk. Zo vindt je hier de Wijst-gronden waar het waterpeil hoger staat dan in de lager gelegen slenken. Hiermee lijkt het de natuurwetten te tarten. De breuk biedt hiermee ook kansen voor een natuurlijke waterberging die een rol kan spelen bij klimaatadaptatie ten opzichte van de toenemende extremen in neerslag en droogte.